Gode råd om Hækkeklipning

Klip før Sankt Hans
Hækken skal klippes inden Sankt Hans. Det er en velkendt tommelfingerregel for haveejere. Men reglen er og bliver en sandhed med modifikationer. Det er nemlig langt fra alle hække, der skal klippes samtidigt. Det rigtige tidspunkt afhænger af hækplanternes vækstform og væksthastighed.

Klippes igen først på efteråret
Så længe der er tale om kraftigtvoksende hække som mange ligustersorter, lind, tjørn og navr, er der god mening i at klippe inden Sankt Hans og igen sidst i august eller først i september. Hækplanterne vil hurtigt dække snitfladerne med nyvækst og vil uvægerligt trænge til endnu en klipning sidst på sommeren.

For sen klipning sætter gang i nye skud
Senere end begyndelsen af september skal du aldrig klippe hækken. Du risikerer, at klipningen sætter gang i nye skud, der ikke når at modne før vinteren, og derfor er meget udsatte for frostskader. Lærkehække skal klippes to gange nemlig i maj og august for at de holder sig pæne og tætte.

Spar en klipning – ved at trække tiden til juli
Du kan dog også se bort fra de gamle haveråd og trække klipningen til midten af juli. Så kan du nøjes med en enkelt klipning og eventuelt lidt opfølgende studsning. En strategi, der er helt oplagt at vælge til hække af bøg og avnbøg, men som også er anvendelig til liguster og lignende.

Du forstyrrer ikke fuglene, hvis du klipper sent
For den senere klipning taler, at man kan nøjes med den ene klipning men også, at sommeren er så langt fremskreden, at risikoen for at forstyrre fugle, der har unger i reder i hækken, er mindre. Imod taler, at man skal kunne leve med en lidt mere ”langhåret” hæk samt, at man skal bruge lidt flere kræfter i forbindelse med klipningen, fordi skuddene er blevet stærkere.

Stedsegrønne skal kun klippes en gang om året
En tredje gruppe af hækplanter er stedsegrønne som taks, thuja og ædelcypres. Her er der ingen diskussion. De skal kun klippes en gang om året. Klipningen kan udføres enten først i maj eller sidst i august til først i september. Aldrig senere, da det giver risiko for frostskader.

Klip rigtigt
Klip altid hækken nedefra. Så lander hækafklippet på jorden og ikke der, hvor du skal til at klippe.
Klip så hækken bliver bredest for neden. Det sikrer en tæt hæk i hele højden, fordi det giver optimale lysforhold både oppe og nede.
Når hækken har nået den ønskede højde, klippes den årligt 25 cm under den højde.
Klip altid tilbage til lige over snittene fra sidst du klippede.
Hegnsloven foreskriver, at hækken som udgangspunkt må være maksimalt 1,8 m.

Dette indlæg er venligst udlånt af IdéNyt

Del
Share