Generalforsamling i Petanqueklubben

Mandag d. 25 marts afholdte vi generalforsamling i petanqueklubben, der blev valgt dirigent, referent og stemmetællere.

Formand Yrsa fremsagde årsberetningen som straks blev godkendt af forsamlingen.

Indkomne forslag var der bare et af og det var Hans som havde et forslag om oprettelse af en pr afdeling sådan så vi oftere kunne komme på hjemmesiden her i Østerby, med tekst og billeder, Erik blev valgt til opgaven.

Næste punkt var vores regnskab og fastsættelse af næste års kontingent, regnskabet blev enstemmigt godkendt, det så også flot ud med overskud for 2018, kontingentet forsatte uden ændringer.

Så var der valg til bestyrelsen og her blev alle genvalgt, Yrsa Andersen forsætter som formand, Kirsten Larsen og Kristian Skovrup fortsætter som almindelige bestyrelses medlemmer.

Vibeke Christensen fortsætter som suppleant og Ralph Bager forsætter som revisor suppleant.

Herefter var vi nået til sidste punkt på dagsorden nemlig “eventuelt” punktet hvor ingenting kan vedtages men hvor vi kam snakke om det hele, her blev der ytret ønsker om en lille trækvogn som vi kan bruge til vores petanque kugler når vi skal til at spille udendørs, vi blev enige om at bestyrelsen skulle søge om at få indkøbt en lille trækvogn til formålet og at vi fra gang til gang skulle aftale om hvem som skulle hente vognen og køre den tilbage igen når vi havde spillet på vores petanque baner.

Herefter hævede formanden mødet og takkede for god ro og orden, og sagde at nu var det tid til at vi skulle spise det forudbestilte højt belagte smørrebrød, ikke alle havde fundet ud af at man skulle spise det smørrebrød man havde bestilt og ikke det smørrebrød som andre havde bestilt 🙂

Pr. 1 April ser bestyrelsen i Petanque klubben således ud:

Formand:
Yrsa Andersen        Tlf.: 23 30 68 35        E-mail:  yrsaan@gmail.com
Næstformand:
Kristian Skovrup:     Tlf.:  26 27 46 33        E-mail:  krisrup@mail.dk
Kasserer:        
Kirsten Raahauge:  Tlf.:  51 29 80 89        E-mail:  hansraahauge@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Dyhrberg
Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Larsen
Bestyrelsessupleant:  
Vibeke Roland Christensen

På petanque klubbens vegne:

Erik (ny pr medarbejder)

Del dette indlæg:
Share