Nabovarsling langs Skåne Boulevard

I forbindelse med byggeriet på Skebjerg Alle, meddeler MT Højgaard at de påbegynder det nødvendige arbejde med nedramning af jern spunsprofiler fra ca. den 4. maj 2020.

Varslingen gælder for de beboere der bor tæt på Skåne Boulevard.

Det forventes, at arbejdet vil vare ca. 4-6 uger, og i denne periode, vil der desværre kunne opstå støjgener og mindre rystelser i de omkringliggende bygninger.

Det er derfor vigtigt, at du forud for arbejdet sikrer genstande i dit hjem, der kan stå i en udsat position.

Den valgte metode og løsning for arbejdets gennemførelse er godkendt af Høje Taastrup Kommune og er iht. gældende regler og lovgivning på området.

Arbejdet vil blive udført på hverdage i tidsrummet fra kl. 07.00-18.00. Iht. gældende regler i kommunen.

MT Højgaard er, i henhold til § 12 i byggeloven, forpligtet til at orientere Dem om oven nævnte forhold senest 14 dage før arbejdet forventes påbegyndt.

Vi forudsætter, at Deres ejendom er velfunderet i forhold til gældende normer, og derfor vil kunne modstå denne lette påvirkning der kommer fra ramningen.

Der vil i rammeperioden blive målt vibrationspåvirkning på nærmest beliggende ejendomme, i perioden hvor der udføres nedramning af spuns.

 

Mvh

TAB-Østerby Afd.Bestyrelsen.

Del
Share